Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบแบบฟอร์มราชการnited
praแผนที่โรงเรียนในสังกัด


ผู้เยี่ยมชมวันนี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้627
mod_vvisit_counterวานนี้5325
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้627
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว35544
mod_vvisit_counterเดือนนี้126656
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว112655
mod_vvisit_counterรวม14470672

1: 54.204.199.76
Today: มี.ค. 25, 2560
เรามี 110 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 164

แจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 164

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (img-140828113635.pdf)แจ้งการโอนเงินงบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียนประสบอุบัติฯ 2499 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (img-140829134115.pdf)แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 คร้งที่ 824 1913 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (img-140904102526.pdf)แจ้งการโอนเงินงบปะมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2557 1104 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (img-140904130226.pdf)การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ 295 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (img-140912091455.pdf)แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2557 1890 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1015.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1015.pdf 1229 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1016.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1016.pdf 443 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1018.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1018.pdf 1173 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1031.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1031.pdf 4417 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1049.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1049.pdf 567 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 954.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 954.pdf 546 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 963.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 963.pdf 1360 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 964.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 964.pdf 633 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 973.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 973.pdf 1207 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 992.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 992.pdf 1867 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (30๔.pdf)งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (30๔.pdf 294 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1014.pdf)โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1014.pdf 236 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1016.pdf)โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1016.pdf 443 Kb