Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบแบบฟอร์มราชการnited
praผู้เยี่ยมชมวันนี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1035
mod_vvisit_counterวานนี้4320
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9597
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว12646
mod_vvisit_counterเดือนนี้101726
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว167914
mod_vvisit_counterรวม16584782

1: 54.80.123.20
Today: เม.ย. 23, 2561
เรามี 109 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2555)

ตามที่โรงเรียนได้ร่วมตรวจสอบข้อมูลนับมีตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้จัดทำข้อมูลการนับมีตัวดังกล่าวแล้ว
จึงขอให้โรงเรียนนำข้อมูลดังกล่าว

1.ใช้ประกอบการนับมีตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 15 กันยายน 2555  ภายในวันที่ 26 กันยายน 2555

2.จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

และขอให้โรงเรียนจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ให้สหวิทยาเขต ภายในวันที่ 24 กันยายน  2555

1. บัญชีหมายเลข 1 (ตัวจริง)                                                 จำนวน  3 ชุด

2. บัญชีหมายเลข 1  (ตัวสำรอง) ไม่จำกัดจำนวนคน                    จำนวน  3 ชุด

3. บัญชีหมายเลข 2 (ตัวจริง)                                                  จำนวน  3 ชุด

4. บัญชีหมายเลข 2  (ตัวสำรอง) ไม่จำกัดจำนวนคน                     จำนวน  3 ชุด

5. บัญชีหมายเลข 3                                                              จำนวน  3 ชุด

6. เอกสารหมายเลข 3/2                                                        จำนวน  3 ชุด

เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลขอให้โรงเรียนส่งข้อมูลดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานบุคคล  ด้วย file excel

ทาง e-mail:   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 25 กันยายน 2555

การดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่2 (1 ตุลาคม 2555) ให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้เลื่อนได้
ไม่เกินวงเงินร้อยละ 6 ที่คำนวณได้จากฐานอัตราเงินเดือนรวมข้าราชการ/ลูกจ้าง ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2555 และให้นำจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนขั้นไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) มาหักออกก่อน ทั้งนี้จำนวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นรวมทั้งปี
 2 ขั้น ต้องไม่เกินโควตาเมื่อคราวการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555) รวมจำนวนผู้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (4013.PDF)4013.PDF 202 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ปฏิทินเงินเดือน.doc)ปฏิทินเงินเดือน.doc 39 Kb

แผนที่โรงเรียนในสังกัด