ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่แจ้งความประสงค์ให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยใช้รูปแบบ TPS
คำสั่งให้ข้าราชการครูฯ ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 11 ราย (ว17/2552)
คำสั่งให้ข้าราชการครูฯ ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 1 ราย (ว21/2560)
คำสั่งให้ข้าราชการครูฯ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ราย (ว 21/2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี ๒
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ สังกัด สพม.33
การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)ในระดับจังหวัด