รายงานการประชุมประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่5/2566

รายงานการประชุมประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่5/2566 ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคชาธาร สำนักงานเขตพื้นที่ […]

» Read more

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทขาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 4/2566

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทขาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคชาธาร สำนัก […]

» Read more
1 2 3 4 5 9