ระเบียบวาระการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 4/2565

ระเบียบวาระการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุร […]

» Read more

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2565

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2565 ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

» Read more
1 2 3