การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 (การย้ายกรณีปกติ)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (แจ้งเขตอื่น)

แจ้ง สพท.อื่น

» Read more

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 (การย้ายกรณีปกติ)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

หนังสือแจ้งในสังกัด สพม.สร.

» Read more
1 2 3 4 5 38