ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 สังกัด สพม. สุรินทร์ ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

» Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย 38 ค.(2))

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำ […]

» Read more
1 2 3 4 66