รายงานประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ สัญจร ครั้งที่ 2/2566

รายงานประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยศึกษานิเทศก์ สัญจร ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา ๐๙.๐ […]

» Read more

รายงานการประชุมประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่5/2566

รายงานการประชุมประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่5/2566 ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคชาธาร สำนักงานเขตพื้นที่ […]

» Read more
1 4 5 6 7 8 21