ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2564

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สพม.สุรินทร์

» Read more

รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ 3/2564

รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)

» Read more
1 2