หนังสือราชการ : สพม.สุรินทร์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 25566 ครั้งที่ 2

หนังสือแจ้ง สพท.อื่น

ดาวน์โหลด : เอกสาร/คู่มือ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอน)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ […]

» Read more
1 2 3 149