หนังสือราชการ : สพม.สุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สพม.สุรินทร์

ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566
ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566
ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมืองที่ดี
ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมืองที่ดี
5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาฯในการเป็นเขตสุจริต ซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกของเดือน
ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาฯในการเป็นเขตสุจริต ซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกของเดือน
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
previous arrow
next arrow
Shadow

ดาวน์โหลด : เอกสาร/คู่มือ

ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566

» Read more
1 2 3 188