หนังสือราชการ : สพม.สุรินทร์

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

กลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกันสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ดาวน์โหลด : เอกสาร/คู่มือ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เรื่อง การนำบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ […]

» Read more

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 5 /2566

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 5 /2566 วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคชาธา […]

» Read more
1 2 3 116