ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 16 รายการ เอกสารแนบ: ชื่อแฟ้ม คำอธิบาย ขนาด ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี […]

» Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้วยวิธี(e-bidding)โรงเรียนหนองสนิทวิทยา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้วยวิธี(e-bidding)โรงเรียนหนองสนิทวิทยา เอกสารแนบ: ชื่อแฟ้ม คำอธิบาย ขนาด Untitled_20190624_092414.PDF 943 […]

» Read more
1 2 3