ข่าวกิจกรรม สพม.สุรินทร์

รอบรั้ว สพม.สุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

2 months 14 hours ago

สพม.สุรินทร์ รับย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง/การโอน บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-11 สิงหาคม 2566 นี้!!

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

2 months 15 hours ago

อีก 2 วัน สุดท้ายแล้ววววว...

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

2 months 23 hours ago

ศูนย์ความปลอดภัย สพม.สุรินทร์
ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัย ผ่านช่องทางต่างๆ

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

2 months 1 day ago

วางแผนกันยาวเลย...

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

2 months 1 day ago

Time Line การรับสมัครสอบ ผอ.สถานศึกษา และ รอง ผอ.สถานศึกษา ออกแล้วน้า .... เตรียมตัวกัน..

You cannot access the app till you log in to www.facebook.com and follow the instructions given.