ข่าวกิจกรรม สพม.สุรินทร์

รอบรั้ว สพม.สุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

1 day 1 hour ago

ปรบมือรัวๆ ให้กับผลงานของผู้เข้าประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70... สพม.สุรินทร์ ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

1 day 5 hours ago

สพม.สุรินทร์ ขอแสดงความยินดียิ่ง *** คุรุสภา เผยแพร่ e-Book #หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 bit.ly/3wCype0
“หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation : OSOI) นวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยมีผลงานจากสถานศึกษาในสังกัด สพม.สุรินทร์ 3 ผลงาน จากทั้งหมด 69 ผลงาน อ่านได้ที่ : www.thora2u.com/pom/web_js_1/one_school_one_innovation_2565/data/index.html#p=1

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

1 day 6 hours ago

3 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สำเริง บุญโต ผอ.สพม.สุรินทร์ มอบหมายให้ นางปติมา กาญจนากาศ ดร.สุเนตร ขวัญดำ รอง ผอ.สพม.สุรินทร์ พบปะชี้แจงกรอบแนวนโยบายในการทำงานกับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น (Local curriculum framework) และทำเนียบแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมคชาธาร สพม.สุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

1 day 13 hours ago

สพม.สุรินทร์ แก้ไขประกาศ : การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ....ยื่นใบสมัคร 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 นี้...
www.secondary33.go.th/2023/01/31/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84/

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

1 day 13 hours ago

2 กุมภาพันธ์ 2566 ภารกิจงาน สพม.สุรินทร์
- ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566