ข่าวกิจกรรม สพม.สุรินทร์

รอบรั้ว สพม.สุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

3 hours 13 minutes ago

สพม.สุรินทร์ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
.........................................................
31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สำเริง บุญโต ผอ.สพม.สุรินทร์ พร้อมด้วย ดร.วิเชียร วาพัดไทย รองผอ.สพม.สุรินทร์ และคณะฯ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ณ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสันทัด แสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายสินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์ สสจ.สร. นายอำเภอบัวเชด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการบำนาญ ผู้นำชุมชน ร่วมให้กำลังใจประธานชมรม และแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ระดับ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง
.............สร้างเยาวชนคนดีศรีสุรินทร์ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด......

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

7 hours 44 minutes ago

คำถามยอดฮิต ติดเทรน.. ของการสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ผ่านระบบออนไลน์ สพม.สุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

8 hours 22 minutes ago

ตัวอย่าง : เอกสารการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา ที่ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2566 ...หลายท่าน อาจมีข้อสงสัย ... มาดูตัวอย่างกันเลย....

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

9 hours 17 minutes ago

สพม.สุรินทร์ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท ดีเด่น : โรงเรียนกระเทียมวิทยา
....................................................................................
30 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. ดร.สำเริง บุญโต ผอ.สพม.สุรินทร์ มอบหมายให้ ดร.วิเชียร วาพัดไทย รอง ผอ.สพม.สุรินทร์ และคณะฯ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ณ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สสจ.สร. นายอำเภอสังขะ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการบำนาญ ผู้นำชุมชน ร่วมให้กำลังใจประธานชมรม และแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนกระเทียมวิทยา ประเภท "ดีเด่น"
.......สร้างเยาวชนคนดีศรีสุรินทร์เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด......

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

9 hours 46 minutes ago

30 พฤษภาคม 2566 ดร.วิเชียร วาพัดไทย รอง ผอ.สพม.สุรินทร์ ลงพื้นที่พบปะ และสร้างขวัญ กำลังใจ แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE มัธยมศรีสำเภาลูน ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 จากคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นี้…